• 1

A NovaLlevant apostem per la feina ben feta,
la innovació i la renovació constant

EMPRESA INSTAL·LADORA HABILITADA Nº 55105 EN BAIXA TENSIÓ, CLIMATITZACIÓ, LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ, A.C.S. I PRODUCTES PETROLÍFERS.

Des de fa 25 anys, Elèctrica NovaLlevant, desenvolupa la seva activitat en el sector de les instal·lacions elèctriques, climatització i aire condicionat, calefacció, lampisteria i energia solar, per oferir als nostres clients un servei a mesura, adaptat i fidel a les expectatives de cada projecte.

Per a això elaborem un estudi personalitzat i una valoració econòmica de les actuacions a dur a terme, sense compromís per al client. El nostre objectiu és oferir el millor servei integral: qualitat, seguretat, responsabilitat i professionalitat.

Servei tècnic propi en aire condicionat. Garantint el nostre servei tècnic a domicili per a equips d'aire condicionat, instal·lats o no per NovaLlevant, oferint reparacions i peces de recanvi.